přečti si exkluzivně

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Máte úspěšné nebo neúspěšné myšlení? Odpověď naleznete v článku

Určitě všichni znáte rčení „prachy dělaj člověka“. Je to obecná pravda? Co definuje člověka a jeho úspěch? Jsou to peníze, postavení, osobní spokojenost, rodina, děti? Jak to máte vy?

Definice toho, co se skrývá pod pojmem úspěch nebo štěstí není obecně přenositelná. Pro každého funguje trochu něco jiného. Co je pro jednoho životní štěstí a úspěch, může být pro druhého pohroma nebo prohra. Co má jeden za životní úspěch, může být pro jiného nezdar. 

Jak to tedy s tím štěstím, spokojeností a životním úspěchem je? 

V knížce Nastavení mysli od Carol Dweckové se píše, že my lidé máme dvojí nastavení mysli. Jedno se pojmenovává jako fixní myšlení, druhé jako růstové

Fixní myšlení 

Je myšlení, které je založeno na předpokladu, že nás definují naše vrozené vlastnosti a schopnosti, které jsou neměnné. Myslíme si, že s nimi nemůžeme v rámci svého života nic dělat. Toto nastavení mysli nám bylo ve většině případů vštěpováno od malička skrze autoritativní výchovu a je obecnou veličinou systému školského vzdělávání.

Definují jej věty typu:

„Tak to je a basta.“
„Moc se neptej, je to tak, jak nám to řekli.“
„Taková je realita.“
„Tak to dělají všichni.“

Lidé s fixním myšlením odvozují svou hodnotu jako člověka od toho, kdo jsou, jací jsou, a jak o nich smýšlí jejich okolí. Je pro ně bytostně důležité, kde se nacházejí v kariérním žebříčku a kolik vydělávají peněz. Zakládají si na jistotách a neměnnosti. Problém nastává, když o všechny tyto „jistoty“, vlivem životních okolností, přijdou. 

Růstové myšlení

Na druhé straně jsou lidé s růstovým nastavením mysli. To je založeno na tom, že to, co jsme se v průběhu let naučili, se dá dále rozvíjet a zdokonalovat.

Lídé s růstovým myšlení ví, že..

Vše je neustálá změna.
Nic není tak, jak bylo před nějakou dobou.
Na všem se dá pracovat.
Naše vrozené schopnosti a vlastnosti se dají skrze naši mysl ovlivňovat a my se tak může stále rozvíjet.
Skrze rozvoj lze dosáhnout v životě úspěchu.

Limity pro lidi s tímto typem myšlení vlastně neexistují. Hledají možné cesty a řešení tam, kde by lidé s fixním myšlením řekli: „Tohle nejde. To se nepodaří.“ V tomto případě lidé s růstovým myšlením přemýšlejí, jak to udělat, aby to šlo. Hledají cesty, které vedou k výsledkům. Ne jistoty a vzorce, které vedou jen ke stejným výsledkům. Baví je samotná cesta k vytyčenému cíli, ne cíl samotný. Svou hodnotu vnímají jako neustále se vyvíjející veličinu, která roste s tím, jak rostou oni a pracují na sobě skrze vzdělávání a životní zkušenosti.

Lidé s růstovým myšlením jsou častěji ti, kteří svůj život popisují jako šťastný a úspěšný – jak na poli kariérním, tak na poli osobnostním nebo rodinném. Vědí, že na svém úspěchu je třeba pracovat. 

Jak poznáme, jaký druh myšlení máme?

Pokud jsme nastavení na fixní myšlení, náš mozek nám bude často generovat věty jako:

„Tohle přece nejde.”
“Na to nemám.”
“Je to moc náročné, proto se to nedaří.”
“Nikdy nebudu tam, kde on.”
“On měl lepší startovní pozici než já.“ 

Máte tento typ myšlení a chcete jej změnit?

Skvělá zpráva je, že pokud na sobě chcete pracovat, nastavení mysli lze změnit! Náš mozek má neuvěřitelnou vlastnost – neuroplasticitu, která nám umožňuje celoživotně měnit naše mozková neuronová spojení. Přetvářet je a nově budovat. A tím se učit myslet a jednat jinak. Díky tomu i přímo ovlivnit náš životní úspěch. 

Jak změnit fixní myšlení na myšlení růstové?

Sepsala jsem zde pár bodů, jak skrze malé změny můžete začít ovlivňovat své neurony, a tak začít měnit své nastavení mysli.

1. Sepište si seznam svých snů

Nad každou položkou v seznamu se na chvíli zastavte a vnímejte, co Vám o Vašem snu říká Vaše mysl. Všechny myšlenky si napište na papír a pokud tam budou nějaké, které se budou vyznačovat souslovím:

„Měl/a bych…“
„To je moc…“
„To je jen sen…“

apod., obraťte je do pozitivní formulace

Tedy místo „Měl/a bych = Mohu…
Místo To je moc = Je to snadné/jednoduché…
To je jen sen = Je to reálné…

2. Trénujte svou mysl na malých věcech

Vždy, když k Vám přijde myšlenka na nezdar nebo, že nějaké věci nejdou, zkuste tu myšlenku zachytit a uvědomit si, koho ta myšlenka je. Jestli je Vaše nebo vám ji „nahrál do mysli“ někdo jiný. Nejčastěji máme takové myšlenky „nahrané“ od mámy, táty, kamaráda, kolegy nebo třeba kolegyně z práce.

Pokud zjistíte, že je myšlenka Vaše, opět ji přeformulujte do pozitivního ladění, podobně jako v bodě číslo 1.

Pokud Vaše není, představte si, že ji zmačkáte jako papír do kuličky a hodíte do koše. Pamatujte si, že pokud ta myšlenka není Vaše, nemusíte se jí zabývat a nosit ji v hlavě.

3. Centrujte se

Zaměřte svou pozornost více dovnitř sebe. Abyste se dostali z vnímání okolí namísto sebe sama, je potřeba začít se více napojovat na své vlastní tělo. Účinná může být meditace, jóga nebo jakákoliv forma pohybu, kdy jste plně v momentu tady a teď a své tělo cítíte a vnímáte.

Je potřeba sestoupit z hlavy (mysli) do těla. Být více ukotvený/á v sobě. Větší vnímání těla přináší i lepší kontrolu nad myslí. Věděli to už jogínští mistři před více než 2 tisíci lety.

4. Nastavte si SMART cíle

Pokud víte, kam v životě směřujete, je to skvělé! Sepište si své cíle jasně, definovaně a s termínem, do kdy jich dosáhnete! Pak si nastavte malé akční kroky, které můžete začít dělat třeba už dnes. A pokud své cíle teprve hledáte, nebojte se obrátit na zkušeného kouče nebo mentora, který Vás jejich hledáním a nastavením spolehlivě provede. Protože ve dvou se to vždy lépe táhne.

To, jestli jsme v životě úspěšní, ať už se jedná o jakoukoli oblast, máme dnes ve svých rukou. Pryč je doba, kdy nám někdo z vrchu nařizoval, co a jak máme nebo můžeme dělat. Můžeme se rozhodnout uspět a jít si za tím. Můžeme žít spokojeně tak, jak si sami přejeme. Podle sebe. Ne podle toho, jak se má. A to jde ruku v ruce se změnou myšlení. Zkusíte to i Vy? 

Petra Legindi, redaktorka a životní koučka

Autor: Petra Legindi, redaktorka a životní koučka
Zdroj: Kniha Nastavení mysli od Carol Dweckové
Foto: Pixabay.com
; Archiv Petra Legindi

Čtěte také

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Kdy začne doopravdy vítězit láska a pravda?

Poslední dobou mám pocit, že se dívám na úpadek lidských hodnot a morálky. Kam mizí čest? Ušlechtilost? Pravdomluvnost? Kam se poděly všechny ty hezké vlastnosti lidí, které povyšovaly člověka na vyšší úroveň existence?

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se v České republice těší stále větší oblibě. Zákaznice ve věku 30-65 let láká především stoprocentní...