přečti si exkluzivně

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Proč dřeme bídu, když jiní žijí dobře? Zamyšlení muže

Když jako děti vyrůstáme v prostředí nízkých vibrací, kde jsme zastrašováni, může nás to negativně ovlivňovat po celý život. Co jsou to nízké vibrace? A jak se situací naložit?

Jak poznáme, že žijeme nebo jsme žili život v nízkých vibracích?

Život v nízkých vibracích je plný strachu, negativních myšlenek, manipulativního jednání, zloby a špatných emocí. 

Jaký to má na nás dopad?

Víra v naplněný život plný štěstí se vytrácí. Myslíme si, že náš život je takový, jaký je, protože nemáme takovou kliku, jako jiní lidé. Porovnáváme se s ostatními lidmi a může mít sklony k závistivosti a pomluvám. Sebehodnota a sebejistota se rozplývá a s nimi i víra v lásku v jakékoli formě. Nastupují nemoci. Jelikož jsme ovládání a limitováni našim myšlenkovým nastavením z dětství, tak naše duše trpí. Zůstává potlačována a neprojevena. Díky tomu se nám uzavírá srdce a nejsme schopni se na svou duši naladit. A tak po cestě životem přestáváme cítit. Jediné, co nám zbývá, je mysl. Díky tomu se naše ego raduje. 

Právě naše ego nám mylně radí, že se budeme cítit lépe, když budeme mít například:

– Více peněz
– Lepší auto
– Lepší dům
– Lepší zaměstnání
– Krásnější ženu / úspěšnějšího muže
– atd.

Co není pro naši duši a naše zdraví dobré?

Snažit se někoho kopírovat a napodobovat. Nebo se snažit být tím, kým nás chce mít naše okolí a nejbližší lidé. Také není dobré, když se snažíme mít vše v pořádku tak, jak si po nás „žádá“ společnost.

Vždy je dobré zamyslet se nad tím, zda to, co děláme je naše rozhodnutí a cesta naší duše a nebo jestli je to to, co po nás chtěli rodiče nebo třeba partner.

Nad čím je dobré se zamyslet?

Je dobré si uvědomit, že jsme všichni jedineční. Každý z nás je originál a svůj život si potřebuje vést podle sebe. Právě proto je dobré projevit se naplno.

Jak se začne proměňovat náš život, když si toto uvědomíme?

Ti šťastnější z nás si jednoho dne uvědomí, že by chtěli změnit svůj život i své nastavení a začne jednat. V tu chvíli může nastat v blízkém okolí určitý vzdor. Přestaneme se totiž chovat podle jejich představ a pravidel a začneme se chovat podle toho, co je dobré pouze a jen pro nás. Zkrátka se přestaneme chovat tak, jak by si ostatní představovali.

To může mít za následek to, že…

Přátelé, blízcí i rodina nám přestávají rozumět a mají nás za blázny. Pro nás je to ale správně, porotože není třeba lpět na již nefunkčnímch vztazích s lidmi, kteří nás nepřijímají takové, jací doopravdy jsme. A my si s tím nemusíme lámat hlavu. Stačí jejich postoje chápat a uznat je. 

Svět k nám začne promlouvat

Začínají k nám přicházet první signály z vnějšku, jako potvrzení, že jsme se rozhodli jít správnou – novou cestou. Třeba ve formě různých nápisů na billboardech, časopisech a novinách. Poznáme je vždy tak, že nás zaujmou, a když je budeme číst, budeme se cítit obohaceni.

Do našeho života začnou přicházet noví lidé

Začneme navazovat vztahy s novými lidmi, kteří nám začnou doporučovat zajímavé knihy ke čtení a podporovat nás v našich rozhodnutích. Zájem o poznání naší duše a nových informací bude stále narůstat.

Když začneme vnímat naši duši, bude náš život jednodušší?

Ne. Možná spíše naopak. Náš život před nás bude stavět spoustu výzev, překážek a nových rozhodnutí, které budeme nuceni zdolávat. Právě tímto zdoláváním budeme neustále růst a sílit. Naše sebehodnota se s každou překonanou překážkou začne zvyšovat a my začneme být sami se sebou stále spokojenější. A to je právě to, co je důležité.

Není to cesta jednoduchá, ale je to život, který stojí za to s hrdostí žít. 

Autor: Patrik Němec, externí redaktor
Foto: Pixabay.com

Čtěte také

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Kdy začne doopravdy vítězit láska a pravda?

Poslední dobou mám pocit, že se dívám na úpadek lidských hodnot a morálky. Kam mizí čest? Ušlechtilost? Pravdomluvnost? Kam se poděly všechny ty hezké vlastnosti lidí, které povyšovaly člověka na vyšší úroveň existence?

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se v České republice těší stále větší oblibě. Zákaznice ve věku 30-65 let láká především stoprocentní...