přečti si exkluzivně

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Začít žít v Belgii je jednoduché! Stačí se zaregistrovat

Přemýšlíte o tom, že začnete žít v Belgii? Je to jednodušší, než se zdá. Pokud už víte, kde budete bydlet, stačí se jen zaregistrovat na příslušném městském úřadě.

Jak tedy po příjezdu do Belgie postupovat?

Hlavně si vyřiďte povolení k pobytu. V Belgii se dělí na dva typy. 

  1. Pobyt do 3 měsíců:

Po příjezdu do Belgie ohlašte svůj pobyt do 10 pracovních dnů na příslušném městském úřadě, kde obdržíte „déclaration de présence“ (prohlášení o přítomnosti). Tento úřední doklad vám bohatě vystačí pro pobyt  kratší 3 měsíců. 

POZOR! V případě, že svůj pobyt na území Belgie nenahlásíte, hrozí Vám pokuta až 200 Euro.

  1. Povolení k pobytu:

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci – Annexe 19 “Attestation de demande d´enregistrement/werkgeversattest” (osvědčení žádosti o registraci) na příslušném městském úřadě (maison communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie. Toto povolení tedy budete 100% potřebovat, pokud si budete chtít najít v Belgii práci. 

K žádosti předložíte:

a) pas nebo občanský průkaz

b) „déclaration de présence“ (prohlášení o přítomnosti, o kterém jste se dočetli u Pobytu do 3 měsíců)

c) odůvodnění své žádosti (zaměstnání, práce OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém apod.) 

d) některé úřady požadují rovněž rodný list s úředním překladem, popř. výpis z evidence obyvatel ohledně potvrzení rodinného stavu s úředním překladem (je třeba ověřit na příslušném úřadě).

Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce vám na základě vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě nebo bude vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).  

TIP: V Belgii se domluvíte primárně francouzštinou, vlámštinou a nebo němčinou. Pokud ani jeden z těchto jazyků neovládáte, vezměte si sebou na úřad mobilní telefon s překladačem. Pro základní domluvu vám to určitě vystačí!

Autor: Veronika Soleil
Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Bruselu
Foto: Dimitris Vetsikas z Pixabay.com

Čtěte také

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se...

Kdy začne doopravdy vítězit láska a pravda?

Poslední dobou mám pocit, že se dívám na úpadek lidských hodnot a morálky. Kam mizí čest? Ušlechtilost? Pravdomluvnost? Kam se poděly všechny ty hezké vlastnosti lidí, které povyšovaly člověka na vyšší úroveň existence?

Z vozíčku ke zlaté medaili: Příběh Barbory (23)

Barbora se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou. Od té chvíle má plně funkční jen levou ruku. I přes svůj hendikep se dostala ke zlatým medailím na světových turnajích. Jak se jí to povedlo?

Mozková obrna, setkání s Bohem a neochvějná víra. Příběh matky a dcery

Dojemný a sílu nesoucí příběh dvou Zlatušek, matky a dcery, které se postavily nepřekonatelným výzvám spojeným s mozkovou obrnou. Síla jejich lásky, víry a setkání s něčím větším, než jsou ony samy, nás zasáhne do srdce.

Monoi – Tajemství věčného mládí tahiťanek v Čechách

Exotická přírodní kosmetika Tiki Monoi z Francouzské Polynésie se v České republice těší stále větší oblibě. Zákaznice ve věku 30-65 let láká především stoprocentní...